<div>Hi ALL,</div>
<div> </div>
<div>I have this code</div>
<div> </div>
<div>(define test    <br>  (lambda (x v)     <br>    (define helper       <br>      (lambda (ls)         <br>        (cond           <br>          ((empty? ls) &#39;())          <br>          ((empty? (rest ls)) &#39;())          <br>
          ((equal? (second ls) x) (cons (first ls) (helper (rest ls))))          <br>          (else (helper (rest ls))))))    <br>   (helper (vector-&gt;list v)))) </div>
<div> </div>
<div>When I run it with </div>
<div>&gt; (test &#39;a #(b a c a))</div>
<div>it returns<br>&#39;(b c)</div>
<div> </div>
<div>Is there a way to use the list such as (test &#39;a &#39;(b a c a))?  I tried to delete vector-&gt;list from the last line of the code, but it did not work.  Why?</div>
<div> </div>
<div>Thanks a lot</div>