<div>hello </div><div>I am thinking of such a code like..</div><div>#lang scheme</div><div>(require racket/gui)</div><div>(let ([v (let/ec out</div><div>               (dynamic-wind</div><div>                (lambda () (display &quot;in &quot;))</div>
<div>                (lambda ()</div><div>                  (display &quot;pre &quot;)</div><div>                  (display (call/cc out))</div><div>                  #f)</div><div>                (lambda () (display &quot;out &quot;))))])</div>
<div>      (when v (v &quot;post &quot;)))</div><div><br></div><div>but I still have no idea how </div><div>&quot;in pre out in post out &quot; is printed but not &quot;in pre out in pre post out &quot;</div><div>how does call/cc and let/ec exactly works?</div>
<div><br></div>